waste collection office/support for the BDO system:  86 217 06 17

owner:  660 733 521

manager/logistics:  789 390 267

sale/purchase of secondary raw materials:  508 585 666

Współpraca z dostawcami odpadów

Współpracujemy z dostawcami odpadów – osobami indywidualnymi, przedsiębiorstwami i instytucjami. Świadczymy usługi odbioru odpadów nadających się do recyklingu, takich jak: tworzywa sztuczne, tworzywa twarde, makulatura mocna i mieszana oraz folie rolnicze. Klientom zapewniamy również obsługę systemu BDO i wystawianie potwierdzenia przekazania odpadu dla wytwórcy zwolnionego z BDO. Nasi Klienci to m.in.: przedsiębiorstwa branżowe, sortownie odpadów, gospodarstwa rolne, szkoły, instytucje państwowe i klienci indywidualni.

Nasza oferta dla dostawców odpadów obejmuje:

 • usługi dla przedsiębiorstw branżowych w zakresie:
  - odbioru odpadów nadających się do recyklingu: makulatury, tworzyw sztucznych i tworzyw twardych,
  - obsługi systemów BDO;
 • usługi dla sortowni odpadów w zakresie:
  - kontenerowego odbioru odpadów nadających się do recyklingu: makulatury mocnej i mieszanej, tworzyw sztucznych i tworzyw twardych;
 • usługi dla klientów indywidualnych w zakresie:
  - odbioru odpadów nadających się do recyklingu: makulatury mocnej i mieszanej, tworzyw sztucznych i tworzyw twardych;
  - wystawiania potwierdzenia przekazania odpadu dla wytwórcy zwolnionego z BDO;
 • usługi dla gospodarstw rolnych w zakresie:
  - odbioru odpadów nadających się do recyklingu: folii rolniczych, tworzyw sztucznych i tworzyw twardych;
  - obsługi systemu BDO.
 • usługi dla szkół w zakresie:
  - bezpłatnej zbiórki odpadów: książek i czasopism oraz nakrętek i butelek PET;
 • usługi dla instytucji państwowych w zakresie:
  - odbioru odpadów nadających się do recyklingu: tworzyw sztucznych oraz makulatury mocnej i mieszanej.