waste collection office/support for the BDO system:  86 217 06 17

owner:  660 733 521

manager/logistics:  789 390 267

sale/purchase of secondary raw materials:  508 585 666

Ewidencjonowanie reklamówek

W ramach obsługo systemów BDO zajmujemy się organizacją wszystkich spraw związanych z ewidencjonowaniem reklamówek. Oferujemy:

  • prowadzenie kwartalnej ewidencji reklamówek płatnych z tworzyw sztucznych,
  • wyliczanie opłaty recyklingowej,
  • składanie rocznego sprawozdania o ilości sprzedanych reklamówek.