waste collection office/support for the BDO system:  86 217 06 17

owner:  660 733 521

manager/logistics:  789 390 267

sale/purchase of secondary raw materials:  508 585 666

Ewidencjonowanie odpadów

Zapewniamy pomoc w obsłudze systemów BDO obejmującą wszystkie kwestie związane z ewidencjonowaniem odpadów. Wystawiamy karty przekazania odpadów, tworzymy karty ewidencji odpadów i prowadzimy całoroczną ewidencję odpadów w systemie. Składamy również coroczne sprawozdania o masie wytworzonych odpadów. Naszym Klientom zapewniamy:

  • wystawianie KPO odpadów,
  • tworzenie KE odpadów,
  • prowadzenie całorocznej ewidencji odpadów w systemie BDO,
  • składanie rocznego sprawozdania o masie wytworzonych odpadów do Urzędu.