biuro zgłoszeń odbioru odpadów/obsługa systemu BDO:  86 217 06 17

właściciel:  660 733 521

kierownik/logistyka:  789 390 267

sprzedaż/skup surowców wtórnych:  508 585 666

Nowoczesne technologie

Firma EKO WIMA w roku 2021 podjęła intensywne działania na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii mających na celu wejście na rynek firm utylizujących odpady przy wykorzystaniu technologii pirolizy oraz na rynek firm rozwijających nowoczesne technologie informatyczne, wspomagające procesy kontroli dystrybucji i zbierania odpadów, na dużych obszarach.

 

Technologia Pirolizy

technologia pirolizy

Technologia PIROLIZY to obecnie jedną z najnowocześniejszych metod utylizacji odpadów składających się z tworzyw sztucznych.

Firma EKO WIMA planuje budowę własnej instalacji do pirolizy co znacznie rozszerzy ofertę handlową oraz istotnie wpłynie na zwiększenie przychodów firmy.

 

Inteligentny system lokalizacji i śledzenia odpadów

 

robotyzacja

Firma EKO WIMA rozwija również w współpracy z naukowcami i specjalistami branży IT, bardzo nowoczesny system lokalizacji i śledzenia odpadów z tworzyw sztucznych.Technologia o nazwie GLOBAL GARBAGE SYSTEM (GGS) oparta jest o bardzo nowoczesne rozwiązanie informatyczne w zakresie modelowania wirtualnego, czyli PALTFORMY INFORMATYCZNE „INFRA VR3D”.

 

Robotyzacja procesu zbierania odpadów

inteligentny system

Trzeci projektów badawczo-rozwojowych dotyczy prac na robotyzacja procesu zbierania odpadów. Firma EKO WIMA pracuje obecnie nad technologiami budowy robotów użytkowych do transportu i zagęszczania zbieranych odpadów plastikowych. Prace badawczo-rozwojowe dotyczą też robotów autonomicznych które będą zbierać i zagęszczać odpady komunalne.

Opracowane i testowane nowoczesne technologie są bardzo ważnym elementem rozwoju firmy EKO WIMA, gdyż jedynie nadążanie za światowym postępem technologicznym i rozszerzanie oferty handlowej jest podstawą stabilnego rozwoju i utrzymywania przewagi konkurencyjnej.